اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

شرح وظایف دفتر آمار و فناوری اطلاعات:

 1. پیشنهاد برنامه اجرایی سالیانه واحد بر اساس شاخص های بودجه متناسب با اهداف راهبردی پارک.
 2. اجرای برنامه ابلاغی و مصرف بهینه منابع تخصیصی با در نظرگرفتن اولویت ها.
 3. برنامه ریزی و اجرای نظام کارآمد و موثر آمار و اطلاعات و طرح­های آماری و استخراج آمار و تهیه گزارش های درخواستی با همکاری کلیه واحدهای ستادی پارک
 4. برنامه­ریزی و مشارکت در ایجاد و بهنگام­سازی پایگاه­های اطلاعاتی اینترنتی و اطلاع­رسانی و پشتیبانی، نگهداری و بروزرسانی آن­ها
 5. ارائه سرویس های نرم افزاری و سخت افزاری به کارکنان پارک
 6. ارائه سرویس های اینترنت، شبکه و زیرساخت فناوری اطلاعات به شرکت های مستقر در پارک
 7. راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی سرویس های زیرساختی پارک، اتاق سرور و تجهیزات وابسته به آن
 8. راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی ایستگاه های کاری پرسنل مستقر در پارک و کلیه شعب و دفاتر
 9. بررسی، استعلام قیمت، پیگیری خرید و پرداخت تجهیزات مورد نیاز پارک در حوزه فناوری اطلاعات
 10. راه اندازی، مدیریت و پشتیبانی سامانه های پارک
 11. فراهم ساختن امنیت اطلاعات و ارتباطات
 12. تهیه آیین نامه ها، دستور العمل ها، فرآیندها و فرم های مرتبط مورد نیاز و پیگیری تصویب در مراجع ذیصلاح.  
 13. انجام امور مربوط به توسعه دفتر و بهبود فعالیت های اجرایی.
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • ر ا
  رضا اکبری
  سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات
 • م ص
  مریم صدوقی
  کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
 • ا پ
  ادریس پهلوان
  کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
 • ل ب
  لیلی بیرمی
  کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد