اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه

..

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • ن خ
  نرگس خنده رو
  رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری
 • ب ع
  بی بی نرجس علم الهدایی
  کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت
 • س م
  سعیده محمدیان
  کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد