مدیریت توسعه کسب و کار

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • س ش
  سید ایمان شریعتی
  مدیر توسعه کسب‌وکار
 • م د
  محمدعلی دشتی
  کارشناس خدمات فناوری
 • ص م
  صدیقه مهمان نواز
  کارشناس معاونت پشتیبانی فناوری

2

شرکت‌های جاری

28

کل شرکت‌ها

23

تعداد کل محصولات

53

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد