دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

1

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • [FirstName-short1] م
  میرزائی شهرابی
  ریاست
 • ر ق
  رضا قاضی خانی
  سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی
 • س ک
  سید احسان کشمیری
  کارشناس دفتر ریاست
 • م ش
  محمد صادق شاه تقی راد
  کارشناس روابط عمومی
 • ع س
  علیرضا سلکی
 • ف ب
  فریده برقی
  مسئول روابط عمومی

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد