اداره منابع انسانی و امور اداری

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • ع ا
  علیرضا افتاده
  سرپرست امور اداری و منابع انسانی
 • ه پ
  هاشم پوراحمدان
  مسئول امور رفاهی و خدمات عمومی
 • ا ش
  اعظم شریفی
  کارشناس امور اداری
 • ف ب
  فاطمه باغبانی
  ..

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد