اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور

مرکز رشد فناوری نیشابور زیرمجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی (معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم) به‌عنوان مرکزی که تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود، با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری تشکیل‌ شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند پشتیبانی می‌کند.

طرح پروژه راه‌اندازی و احداث مجموعه مرکز رشد فناوری نیشابور در سفر استانی دوره اول هیئت‌وزیران مورخه 18/02/1385 ابلاغ گردید و پس از پیگیری‌های مسئولین محلی و استانی مجوز فعالیت را از وزارت علوم و فناوری رسماً دریافت نموده است.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • ع ش
    علیرضا شیرازی
    رئیس مرکز رشد نیشابور
  • م ن
    مازیار ناظران
    کارشناس امور واحدهای فناور
درخواست‌های پذیرش

-1

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال -1 است.

-1

پذیرش شده

-1

کل درخواست‌ها
واحد‌های فناور عضو
خارج شده

17

شرکت‌های جاری

69

کل شرکت‌ها

65

تعداد کل محصولات

207

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها