اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت

تأسیس «مرکز رشد فناوری‌­های فرهنگی و زیارت» در میانه سال 1392 براساس انجام مطالعاتی مفصل و بررسی بیش از 70 مرکز رشد فناوری نرم در دنیا صورت پذیرفت و پس از اخذ موافقت اصولی، مدل اجرایی مطلوب آن تدوین گردید. در این مسیر ضمن طراحی ساختار اجرایی، در موافقت نامه­ای با معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، الگویی برای فعال‌سازی مرکز رشد، تنظیم و فعالیت اجرایی آن با برگزاری نمایشگاهی در بهمن­‌ماه سال 1393 به‌­طور رسمی آغاز گردید.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
  • م د
    مرتضی دزیانی
    سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت
  • ا ر
    الهام رحمانی
درخواست‌های پذیرش

3

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 7 است.

57

پذیرش شده

324

کل درخواست‌ها
واحد‌های فناور عضو
خارج شده

19

شرکت‌های جاری

65

کل شرکت‌ها

102

تعداد کل محصولات

304

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد