مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها

..

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • [FirstName-short1] ا
  ایزدی
  کارشناس
 • ر م
  ربابه ملک نژاد
  کارشناس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری
 • س م
  سید مهدی مظلوم زاده
  کارشناس نوآوری سازمانی

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد