معاونت توسعه و مدیریت منابع

.

وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
تیم کاری
 • م ن
  مریم نعمتی
  --
 • م ا
  محبوبه احمدی
  کارشناس امور اداری
 • ح م
  حجت مهربانی
  کارپرداز
 • ع ت
  علیرضا توکلی
  مسئول بایگانی
 • ق م
  قاسم مهربانی
  نگهبان
 • ز ق
  زهرا قلمبر
  کارشناس

0

شرکت‌های جاری

0

کل شرکت‌ها

0

تعداد کل محصولات

0

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد