دستگاه مکانیزه شستوی چند منظوره

قابلیت شستشوی همزمان جدول، گاردریل و علائم ترافیکی با یک بار طی مسیر شستشوی هندریل در تقاطع های غیر همسطح شسشوی انواع نیوجرسی شستشوی دیواره های تونل و زیرگذر تا ارتفاع 2.5 متر شستشوی نرده های ترافیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع (BRT)

واحد اندازه گیری : 
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
بازار فروش : 
گروه تخصصی :