کلاس آنلاین

برگزاری کلاس تعاملی آنلاین با قابلیت اشتراک گذاری تصویر، تخته وایت برد، آپلود و نمایش فیلم، حضور و غیاب و....

مجوز دانش‌بنیان: ندارد
مجوز صنایع خلاق: ندارد
محصول فناور : خیر
واحد اندازه گیری : نفر ساعت
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
بازار فروش : 
گروه تخصصی :