آپر 365

سامانه آپر 365 مرجع تخصصی استراتژی آپر می باشد. این استراتژی برگرفته از نظریه بزرگترین سرمایه گذاران بورسی از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد که پس از تغییراتی با بورس ایران همخوانی و پیاده سازی شده است. این سامانه به صورت اتوماتیک سهامی محدوده استراتژی آپر را برای فرد نمایش می دهد.

واحد اندازه گیری :  H\v 365
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  ارتباطات دایره طلایی ایرانیان
تلفن :  05137233377
وب‌سایت :  www.Gcircle.ir