تنس فیزیوتراپی BD-100

دارای دو کانال، 13 برنامه مختلف و سه حالت ماساژ، مشت و مال و طب سوزی قابل حمل و کاربری ساده سبک وزن

واحد اندازه گیری :  عدد
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  مهام الکترو تجهیز مانا
تلفن :  05152220236
وب‌سایت :  www.Manamedco.com

محصولات واحد فناور