کنترل کننده و مانیتورکننده پیامکی ایستگاه پمپاژ آب

کنترل از طریق SMS و تماس صوتی ارتباط از طریق اینترنت و پنل اختصاصی Labview جهت کنترل و مانیتورینگ ایستگاه های پمپاژ آب

واحد اندازه گیری :  عدد
ایران کد : 
استاندارد تولید :