سوئیچ کنترلر 12 کانال هوشمند

* این محصول، بصورت اختصاصی برای سیستم های هوشمند سازی هتلینگ می باشد. قابلیت ها: - پایش مداوم بخش های مختلف سیستم هوشمند ساختمان - برنامه ریزی عملکرد و تعریف سناریو - ایجاد شرایط بهینه و کاهش مصارف انرژی - کنترل تمام سرویس های الکتریکی، مکانیکی و حفاظتی ساختمان ورودی های سیستم دستورات و برنامه ریزی ها بوده و خروجی آن، اجرای دستورات و کنترل ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نیروگاه برق اضطراری، پله برقی، کنترل روشنایی، دوربین مدار بسته، اعلام و اطفای حریق، کنترل تردد و ...

واحد اندازه گیری :  جریان
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  آرتیمان سپهر هوشمند
تلفن :  0517640547
وب‌سایت :  http://www.artiman-smart.com

محصولات واحد فناور