فیدتروی سرامیکی

سرامیک آلومینای 96 و 99 درصد- مقاومت الکتریکی در ولتاژهای 5000 ولت- تست عدم نشتی هلیم تا 10e-10 میلی بار

واحد اندازه گیری :  عدد
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  مواد پژوهان پویا
تلفن :  09155822852
وب‌سایت :  www.lojingroup.com

محصولات واحد فناور