ریسه و لامپ های ال ای دی

1 وات، بهینه سازی جهت استفاده در محیط های خارجی

واحد اندازه گیری : 
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
بازار فروش : 
گروه تخصصی :