منابع تغذیه سوئیچنگ(پاور داخلی رایانه)

منابع تغذیه سوئیچنگ(پاور داخلی رایانه)

واحد اندازه گیری : 
ایران کد : 
استاندارد تولید : 
بازار فروش : 
گروه تخصصی : 
اطلاعات واحد فناور
عنوان :  میعاد الکتریک پارس ( سهامی خاص )
تلفن :  57287619
وب‌سایت :