این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

79

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال شده امسال 401 است.

613

پذیرش شده

4575

کل درخواست‌ها

306

شرکت‌های جاری

701

کل شرکت‌ها

1362

کل محصولات

4802

کل پرسنل شرکت‌ها