این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

222

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 983 است.

1161

پذیرش شده

5980

کل درخواست‌ها

490

شرکت‌های جاری

893

کل شرکت‌ها

1030

تعداد کل محصولات

4321

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها