این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

24

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال شده امسال 225 است.

723

پذیرش شده

5024

کل درخواست‌ها

346

شرکت‌های جاری

811

کل شرکت‌ها

1627

کل محصولات

5755

کل پرسنل شرکت‌ها