این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد
وضعیت مجوز دانش‌بنیان محصولات
وضعیت واحد‌های جاری به تفکیک دوره
درخواست‌های پذیرش

188

درخواست پذیرش شده امسال

کل درخواست‌های ارسال امسال 906 است.

1468

پذیرش شده

7007

کل درخواست‌ها

553

شرکت‌های جاری

1082

کل شرکت‌ها

1354

تعداد کل محصولات

4934

تعداد کل پرسنل شرکت‌ها