...

ساناز حسینیان نژاد

  •  اداره توسعه بازار و پروژه‌ها   05135003306    market-i4@kstp.ir   سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه‌ها 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد