...

هاشم مهذب

  •  مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها   05135003221    mohazab@kstp.ir   مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد