...

رضا قاضی خانی

  •  دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   05135003228    kstp-secretary@kstp.ir   سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد