...

سعیده محمدیان

  •  اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه   05135003456       کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد