م

مرتضی دزیانی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت   05136088210-16    dezyani@kstp.ir   سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد