ف

فهیمه حسامی

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات   05136088210-17    incubict-o1@kstp.ir   کارشناس امور واحدهای فناور  
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد