...

ربابه ملک نژاد

  •  مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها   350033329    budget-o2@kstp.ir   کارشناس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد