...

علی جاهدی

  •  مدیریت امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات   05136088210-15    incub-ict@kstp.ir   مدیر پردیس ICT 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد