س

سعید صدیق

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   05135003465       کارشناس امور واحدهای فناور 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد