...

سید مهدی مظلوم زاده

  •  مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها   05135003506       کارشناس نوآوری سازمانی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد