ا

ایمان شریعت

  •  مدیریت امور واحدهای فناورری جامع   05135003244       کارشناس امور واحدهای فناور - جامع 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد