...

نیکا خواجه پور

  •  مالکیت فکری و انتقال فناوری   05135003520       مسئول مالکیت فکری 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد