...

بی بی نرجس علم الهدایی

  •  اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه   05135003143       کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد