س

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی          رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد