...

مریم فاروغ

  •  مدیریت امور مالی   05135003612       کارشناس امور مالی و درآمدها 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد