...

مسعود جمشیدیان

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه   05152210146    jamshidian@kstp.ir   رئیس مرکز رشد تربت حیدریه 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد