ه

هاشم پوراحمدان

  •  اداره منابع انسانی و امور اداری   05135003610       مسئول امور رفاهی و خدمات عمومی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد