...

لیلی بیرمی

  •  اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی   05135003313       کارشناس آمار و فناوری اطلاعات 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد