ح

حامد شجاع سنگچولی

  •  اداره توسعه بازار و پروژه‌ها   05135003478       کارشناس توسعه بازار و پروژه ها 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد