...

مهدی لگزیان

  •  اداره زیرساخت فناوری   05135003479       کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد