م

محمد صادق شاه تقی راد

  •  دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   35003135       کارشناس روابط عمومی 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد