و

وحید رضا پاکزاد

  •  مدیریت برنامه، بودجه و توسعه سیستم ها   35003230    expert-plan@kstp.ir   کارشناس برنامه و بودجه 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد