ا

الهام رحمانی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری فرهنگی و زیارت           
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد