م

مهسا کیخسروی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   44641958       کارشناس امور واحدهای فناور 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد