ص

صدیقه استیری

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار   44641957       کارشناس امور واحدهای فناور  
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد