م

مرتضی رضائی

  •  اداره مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار          سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار 
معرفی
دوره‌های گذرانده شده
این اطلاعات به‌صورت دوره‌ای از سیستم فرآیندهای پارک که به صورت خوداظهاری شرکت‌هاست جمع‌آوری شده است و قابل استناد نمی‌باشد